Mitä riskejä huono vuokrasopimus voi aiheuttaa vuokranantajalle?

Ihannetilanteessa sijoitusasuntoon löytyy parissa päivässä uusi vuokralainen, joka maksaa vuokransa tunnollisesti, ei aiheuta häiriöitä, pitää huolen velvollisuuksistaan ja viihtyy asunnossa pitkään. Jokainen asuntosijoittaja tahtoisi tällaisen tasaisen ja rauhallisen vuokralaisen, jonka kanssa kaikki sujuisi hyvässä yhteisymmärryksessä. Ihmisten elämäntilanteet kuitenkin muuttuvat koko ajan, ja paraskin vuokralainen saattaa jonain päivänä muuttaa pois. Silloin on aika etsiä uutta vuokralaista. Uuden vuokralaisen etsintä tulee eteen joskus hieman ikävämmissäkin merkeissä, jos vuokrasuhde on päättynyt maksamattomien vuokrien tai asunnolle tehdyn ilkivallan takia. Joka tapauksessa, uuden vuokralaisen etsimiseen kannattaa panostaa. Vuokralaisen voi asunnolleen hankkia myös erilaisten välitystoimistojen kautta. Tämä on erityisen kätevää silloin, jos asut itse jossain kauempana, ja asuntonäyttöjen järjestäminen aiheuttaisi kohtuuttomia ongelmia ajankäytön suhteen. Vuokranvälitystoimistojen käyttäminen on suhteellisen kallista, mutta menoerä on verovähennyskelpoinen. Vuokranvälitystoimisto huolehtii näytöistä, hakemusten läpikäymisestä, hakijoiden luottotietojen tarkastamisesta ja monista muista käytännön asioista puolestasi. Jos päätät etsiä vuokralaisen itse, varaa aikaa niin vuokrailmoituksen tekemiseen, asuntonäyttöjen järjestämiseen, puhelintiedusteluihin vastaamiseen kuin vuokralaisen taustojenkin selvittämiseen. Luottotiedot kannattaa ainakin varmistaa. Ehkä haluat jutella tämän edellisen vuokranantajan kanssa, tai saada tältä kirjallisen suosituksen. Kun sopiva tyyppi löytyy, ei vuokrasopimustakaan kannata laatia hätiköiden.

Hyvä vuokrasopimus palvelee molempia osapuolia

Vuokrasopimus

Huonoin vuokrasopimus on suullinen. Jos tärkeistä asioista sopiminen on jätetty muistin varaan, on suuri riski, että riitoja syntyy. Kun on mustaa valkoisella, on helppo tarkistaa, mikä olikaan muuttopäivä, tai saiko asunnossa tupakoida tai pitää koiria. Vaikka uusi vuokralainen olisi sinulle tuttu, muista laatia kirjallinen vuokrasopimus, minkä molemmat vahvistavat allekirjoituksillaan. Kirjallinen vuokrasopimus on asianmukainen tapa pitää yllä hyvää vuokrasuhdetta ja varmistaa se, että vuokralainen on tietoinen vastuista ja velvollisuuksistaan. Jos vuokralainen kokee tulleensa epäreilusti kohdelluksi, hän voi vedota kirjalliseen vuokrasopimukseen joko vuokranantajan kanssa tai oikeusistuimen edessä asiaa selvitellessään. Jos vuokranantaja huomaa, ettei vuokralainen hoidakaan tälle kuuluvia velvoitteita, auttaa kirjallinen vuokrasopimus mahdollisten vahingonkorvausten hakemisessa.

Vuokrasopimus laaditaan yhdessä, ja siihen kirjataan niin vuokran suuruus kuin vuokranmaksun eräpäiväkin. Vuokrankorotuksista sovitaan jo tässä vaiheessa. Vuokraa ei voi korottaa yksipuolisesti, vaan sopimuksessa pitää olla merkittynä täsmällinen vuokrankorotusehto ja -ajankohta. ”Yleinen vuokratason nousu” ei ole pätevä ehto vuokran korottamiselle, vaan asia pitää ilmaista selkeämmin, esimerkiksi vetoamalla asunnon hoitovastikkeen nousuun. Vuokrasopimukseen merkitään myös, tuleeko vuokralaisen ottaa kotivakuutus, ja kuka maksaa vesi- ja sähkömaksut. 

Vuokrasopimukseen pitää merkitä sekin, onko sopimus määräaikainen vaiko toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaista sopimusta ei voi kumpikaan osapuoli irtisanoa kuin poikkeustilanteissa, ja silloinkin joutuu yleensä maksamaan korvausta. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on vuokralaiselle yksi kuukausi, ja vuokranantajalle kolme. Jos sopimus on jatkunut yli vuoden, on vuokranantajan irtisanomisaika kuusi kuukautta. Määräaikainen vuokrasopimus, mikä jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, ei ole Hyvän Vuokratavan mukainen. Tällaiseen yhdistelmäsopimukseen liittyy tulkintaeroja irtisanomisajan suhteen, ja mahdollisessa ristiriitatilanteessa sopimusta yleensä tulkitaan vuokranantajan vahingoksi. Vuokranantajan kannalta edullisempi on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, mihin merkitään, että sopimuksen voi irtisanoa aikaisintaan vaikkapa vuoden päästä.

Asuinhuoneenvuokralain mukainen muuttopäivä on kuun viimeisen päivän jälkeinen arkipäivä, ja silloin asunnosta tulee luovuttaa puolet – toinen puoli luovutetaan seuraavana päivänä. Jos kuun ensimmäinen päivä on lauantai, saattaa vanha vuokralainen luovuttaa avaimet siis vasta tiistaina 4. päivä. Mikäli uuden vuokralaisen sopimus on alkanut kuun ensimmäinen päivä, voi vuokranantaja joutua maksamaan tälle korvauksia muuton viivästymisestä. Vuokrasopimukseen voidaan kuitenkin kirjata, että asunto tulee luovuttaa samana päivänä, kun vuokrasuhde päättyy. Avaimien hukkaamisesta voidaan määrätä oma sopimussakkonsa. Vuokralaiselta voidaan periä korvauksia asuntoon tulleista vaurioista, jos ne ovat normaalia kulumaa vakavampia, ja jos voidaan todistaa, että ne ovat syntyneet vuokrasuhteen aikana. Vuokra-asunnon alkutarkastus ja valokuvaus on siis tärkeää. Sekä alku- että lopputarkastus kannattaa tehdä yhdessä vuokralaisen kanssa.

Koska vuokrasopimusta laadittaessa pitää käydä läpi lukuisia asioita, kannattaa hankkia hyvä vuokrasopimuspohja. Tarpeeksi kattavan vuokrasopimuspohjan laatimiseen menisi vuokranantajalta hurjasti aikaa, ja siltikin voisi jotain oleellista vahingossa unohtua. Onneksi on olemassa valmiita vuokrasopimuspohjia, joiden avulla vuokrasopimuksesta tulee varmasti kaikenkattava. Täältä löytyy hyvä vuokrasopimuspohja, jonka voit ladata ilmaiseksi. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.