Työmaiden haitalliset materiaalit

Haitallisia materiaaleja

Työmaalla, esimerkiksi rakennustyömaalla, saattaa esiintyä monia haitallisia materiaaleja. Urakan päätoteuttaja on vastuussa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia asetuksia ja määräyksiä myös haitallisten materiaalien käsittelyn suhteen. Työntekijöiden pitää voida työskennellä ilman, että he altistuvat haitallisille materiaaleille, eivätkä haitalliset materiaalit tai kemikaalit saa aiheuttaa maanpilaantumista tai muuta ympäristövahinkoa. Jos vahinko kuitenkin tapahtuu ja maaperä osoittautuu pilaantuneeksi,on urakoitsijan tarvittaessa estettävä pilaantuneen työntekijöitä ja ulkopuolisia henkilöitä altistumasta haitallisille aineille. Lisäksi urakoitsija on velvollinen korjaaman aiheuttamansa pilaantumisen. 

Riippuu tapauksesta, miten haitallisten aineiden ja materiaalien käsittely tulee hoitaa. Suurtehoimuroinnilla saa työmaan haitalliset materiaalit pois – ainakin joissain tapauksissa. Työmaalla tulee kiinnittää huomiota myös haitallisten materiaalien, vaarallisten kemikaalien ja niistä syntyvien ongelmajätteiden säilyttämiseen. 

Haitalliset kemikaalit uhkaavat ihmisten ja ympäristön terveyttä 

Haitallisten materiaalien lisäksi työmaalla voidaan joutua käsittelemään myös haitallisia tai vaarallisia kemikaaleja. Vaarallisia kemikaaleja ovat sellaiset, mitkä ovat vaarallisia terveydelle, tai mitkä ovat palo- tai räjähdysvaarallisia. Osa terveydelle vaarallisista kemikaaleista on ärsyttäviä, osa syövyttäviä. Jotkin kemikaalit voivat aiheuttaa syöpää, kun taas toiset voivat vaurioittaa perimää. Kaikki vaaralliset kemikaalit pitää säilyttää ja hävittää asianmukaisesti, ja niitä tulee säilyttää turvallisessa paikassa. 

Lisäksi työmaalla saattaa esiintyä ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Ympäristön kannalta haitallisia kemikaaleja ovat kasvinsuojeluaineet, polttoaineet, liuottimet, valkaisu- ja desinfiointiaineet sekä monet kodinhoitotuotteiden säilöntäaineet. 

Haitallisia kemikaaleja päätyy ympäristöön ja vesistöihin lähinnä jätevesien mukana, mutta myös työtapaturmien, huolimattoman käytön, jätevesilietteen uusiokäytön ja kaatopaikkojen suotovesien takia. Nämä ympäristölle haitalliset kemikaalit voivat aiheuttaa myös terveysriskejä, sillä ihminen voi altistua niille esimerkiksi juomaveden kautta. Haitallisten ja vaarallisten kemikaalien säilyttämisessä, käsittelemisessä ja hävittämisessä on noudatettava tarkasti niitä koskevia ohjeita. 

Haitallisten materiaalien käsittely vaatii asiantuntemusta

Haitallisten materiaalien käsittely työmaalla vaatii asiantuntemusta. Työntekijöille on annettava asianmukaiset henkilösuojaimet ja kunnollinen perehdytys haitallisten materiaalien käsittelyyn (ellei kyseessä ole luvanvarainen työ, kuten asbestinpurku) sekä siihen, mitä työmaalla syntyville ongelmajätteille tehdään. Ongelmajätettä ovat muun muassa asbestipölyä ja -kuituja sisältävä jäte. 

Haitallisista materiaaleista tulee mieleen ensimmäisenä surullisen kuuluisa asbesti. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa voi olla käytetty paljonkin syöpävaarallista asbestia, siksi asbestikartoitus pitää tehdä ennen kaikkia vanhojen talojen remontteja. Tiesithän, ettei asbestikattoa, eli vartti- tai mineriittikattoa, saa enää korjata. Huoltamista ei sen sijaan ole kielletty, mutta koska esimerkiksi katon pesu saattaa irrottaa katosta vaarallisia asbestikuituja, on työ teetettävä ammattilaisilla. 

Asbestin lisäksi vaarallisia aineita rakennuksissa ovat muun muassa kreosootti (esimerkiksi kivihiilipiki), PCB-yhdisteet, öljyt ja raskasmetallit (esimerkiksi lyijy). Myös mikrobivaurioituneet rakenteet ja betoniin imeytyneet haitalliset aineet ovat vaarallisia materiaaleja.

Haitallisten materiaalien käsittelyssä ei voi olla liian varovainen. Suomen lainsäädäntökin velvoittaa kartoittamaan rakennusten haitalliset aineet, ja haitta-ainekartoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen korjaus- tai purkutöitä. Haitta-ainekartoituksen avulla osataan varautua haitta-aineista aiheutuviin lisäkustannuksiin, ja ennen kaikkea välttämään ihmisten ja ympäristön tarpeeton altistuminen näille vaarallisille aineille. Joissain tapauksissa haitalliset aineet voidaan jättää purkamatta – tuolloin rakenne kapseloidaan tiiviillä materiaalikerroksella. 

Haitalliset materiaalit ovat ongelmajätettä 

Rakennustyömailla ja muilla työmailla käsitellään toisinaan haitallisia materiaaleja, ja siitä syntyy ongelmajätettä. Ongelmajätettä syntyy myös PCB-pitoisista saumausmassoista, PCB-öljyä sisältävistä kondensaattoreista ja muuntajista, liuottimista (kuten maaleista, lakoista ja liimajätteistä sekä liuotinpohjaisista tiivistemassoista), saastuneesta maasta, käytöstä poistetuista ja vielä puhdistamattomista öljysäiliöistä sekä raskaan polttoöljyn poltosta syntyneestä tuhkasta. Myös paristot, jäteöljy ja loisteputket ja asbestia sisältävät jätteet ovat ongelmajätettä, mikä pitää toimittaa ongelmajätteen vastaanottajalle, esimerkiksi lähimmälle jäteasemalle. 

Ennen kuin ongelmajätteet on toimitettu jäteasemalle (missä ne ovat jäteaseman vastuulla), tulee ne varastoida siten, että onnettomuustilanteissakin niitä ei pääse maaperään tai viemäriin. Ongelmajätepakkauksissa on oltava mainittuna niin jätteen haltija, jätteen nimi ja koostumustiedot, jätteen määrä sekä kaikki tarpeelliset varoitusmerkinnät.

Joissain tapauksissa haitallinen aine voidaan poistaa ja siirtää toiseen paikkaan suurtehoimuauton avulla. Suurtehoimuauto sopii poistamaan käytännössä kaikkea, mikä mahtuu noin 15 senttimetriä halkaisijaltaan olevasta letkusta läpi. Suurtehoimurointi on kustannustehokas ja nopea tapa poistaa erilaisia eristeitä ja maa-ainesta, kuten sahanpurua, kutterinlastuja, turvetta, puhallusvilloja, sammaleita, kevytsoraa ja tavallista soraa, singeliä ja betonijätettä. Suurtehoimuri auttaa esimerkiksi kattovuodon jälkeen tarvittavassa, märkien ja homeisten eristeiden poistossa. 

Helpot tee se itse – kotiremontit

Talon rakentaminen

Maku muuttuu vuosien varrella, samoin erilaiset rakennus- ja sisustustrendit. Jos kodin ilme vaikuttaa aikansa eläneeltä, on pienen pintaremontin paikka. Maalaaminen tai tapetoiminen on helppo, nopea ja kustannustehokas tapa piristää asunnon ilmettä. Kierrätyskeskuksista ja kirpputoreilta löytää pikkurahalla tekstiilejä ja sisustusesineitä, mutta osa saattaa olla peräisin 80- tai 90-luvulta (kuten lasiset koristehedelmät tai tekokukka-asetelmat). Näillä tarvikkeilla varaudut teemajuhliin, mutta modernimpien tekstiilien ja sisustustuotteiden perässä saatat joutua suuntaamaan lähimpään tavarataloon.

Tarvitaanko kotiremonttiin lupaa?

Omakotitalon tai mökin sisätiloja saa remontoida melko vapaasti. Uuden jätevesijärjestelmän rakennuttaminen tai ison piharakennuksen hankkiminen ovat kuitenkin sellaisia asioita, mitkä vaativat rakennuslupaa. Rakennuslupaa tarvitaan silloinkin, jos ullakkotilat aiotaan ottaa asuinkäyttöön, ja suunnitelmissa on ullakon eristäminen sekä katon korotus. 

Paikkakunnilla on keskinäisiä eroja sen suhteen, koska tarvitaan rakennuslupaa kevyempää lupaa eli toimenpidelupaa. Toimenpidelupaa tarvitaan silloin, kun rakennuksen ulkonäkö muuttuu ratkaisevasti. Joillain alueilla esimerkiksi tasakaton vaihto harjakatoksi edellyttää tällaisen luvan, kun taas joillain alueilla jopa katon maalaaminen eri väriseksi vaatii tätä lupaa. Asiasta saa selvyyden ottamalla yhteyttä alueen rakennusvalvontaan. Varmista myös kotivakuutuksesi riittävyys muutostöiden aikana ja niiden jälkeen. 

Asunto-osakeyhtiöissä moneen remonttiin tarvitaan taloyhtiön lupa. Jotta remontti toteutuisi suunnitelman mukaan, hanki lupa ajoissa, eli ainakin noin kuukautta aiemmin. Tapetointi, maalaus ja väliovien poisto ovat pienimuotoisia remonttitöitä, joten niihin ei yleensä tarvita lupaa. Myös taulun voi kiinnittää seinään ilman lupaa – ellei asu vuokra-asunnossa, jolloin vuokranantaja on voinut kieltää seinien porailun. Vuokra-asujan pitää pyytää lupa myös tapetointeihin ja muihin muutostöihin. Vuokranantaja voi ilahtua vuokralaisen aktiivisuudesta ja antaa pintaremonttia vastaan jopa vuokranalennusta!

Tee se itse -remontti vai remontin teettäminen?

Suhteellisen helppoja tee se itse -remontteja ovat sisätilojen maalaus, ulkomaalaus, tapetointi, lattiaremontti, saunaremontti ja keittiöremontti. Kylpyhuoneremontti vaatii jo enemmän osaamista, sillä vesieristämisessä ja laatoittamisessa on omat lainalaisuutensa. 

Maalaamisen oppii nopeasti, eli se ei vaadi aiempaa kokemusta. Aloita seinien maalaus tasoittamalla kaikki reiät ja poistamalla vanha tapetti. Maalilla saa uuden ilmeen myös lattiaan ja sisäkattoon, kunhan muistaa tehdä huolelliset pohjatyöt. Ulkoseinien maalaamiseen sopii parhaiten kuiva, mutta ei liian aurinkoinen päivä.

Tapetointikin on työ, mikä opettaa tekijäänsä. Nykyaikaisilla kuitutapeteilla osaa tapetoida kuka tahansa, sillä liisteri levitetään vuodan sijaan seinään, ja tapetti harjataan kiinni. 

Lattiaremontti onnistuu lattialaminaattien avulla todella nopeasti ja vaivattomasti. Laminaatit voi asentaa vaikka muovimaton päälle, ja ne kestävät parkettia paremmin kosteutta sekä lemmikkieläinten kynsiä. 

Saunaremontiksi saattaa riittää lauteiden hiominen ja öljyäminen. Keittiöremontistakin voi selvitä muutamalla satasella, jos maalaa kaapin ovet ja välitilan. 

Kaikki remontit voi teettää, jos oma aika ei riitä rautakaupoissa juoksemiseen, pohjatöihin ja vasaran tai pensselin heiluttamiseen. Kilpailuta remonttifirmat netissä, niin saatat säästää satasia. Kun remontti valmistuu, hae kotitalousvähennystä, niin voit säästää jopa tonneja. Remonttien töiden osuus on verovähennyskelpoinen, jos remonttifirma on ennakkoperintärekisterissä.

Älä tee näitä remontteja itse 

Sähkömies

On joitain remontteja, joita ei kannata tehdä itse, vaikka uskoisikin työt osaavansa. Esimerkiksi sähköasennukset ja putkityöt pitää teettää aina alan ammattilaisella. Jopa tiskikone ja pyykkikone pitää asennuttaa ammattilaisella, jotta saisi mahdollisessa vuototilanteessa vakuutuskorvauksia. Ammattilaista tarvitaan myös uunin ja kiukaan asentamiseen, lavuaarin tai suihkun siirtämiseen sekä aurinkopaneelien kytkentöihin. 

Myös puiden latvojen leikkaus, pihatien päällystäminen, ulkoseinien laudoitus ja esimerkiksi ikkunaremontti kannattaa teettää ammattilaisella. Ammattilainen tekee työn ensinnäkin paljon nopeammin, toisekseen paljon turvallisemmin ja kolmannekseen paljon paremmin. Remontoinnin ammattilaiset osaavat toteuttaa laudoituksen niin, että se on kestävä ja tukeva vuodenaikojen vaikutuksesta huolimatta. Ammattilaisen asentamista ikkunoista ei karkaa lämpöä, ammattityönä tehty asfaltointi kestää myös kovalle kuormitukselle altistuvilla alueilla, eikä ammattilainen riko piharakennuksia kaatamalla puuta tai sen latvaa ulkorakennuksen päälle. 

Vanhoissa rakennuksissa on usein liian vähän eristeitä yläpohjassa, jolloin asunnosta karkaa paljon lämpöä. Uusien eristeiden puhaltaminen yläpohjaan on periaatteessa helppoa, mutta kannattaa muistaa, ettei räystäiden tuuletusaukkoja saa tukkia. Yläpohjaan ei saa myöskään puhaltaa liikaa villaa, jottei sen tuulettuminen häiriintyisi. Varmuuden vuoksi katon lisälämmöneristäminenkin kannattaa teettää ammattilaisella – kuten muutkin kattotyöt, sillä väärin toteutettu kattotyö saattaa vaikuttaa koko talon rakenteeseen. 

Kuinka rakennusala on kehittynyt Suomessa viime vuosina

Rakennusalan kehitys Suomessa on viime vuosina ollut kaiken kaikkiaan hyvin positiivinen. Rakentaminen on lisääntynyt, ja alan uskotaan työllistävän hyvin jatkossakin. Rakennusala työllistää Suomessa noin 250 000 henkilöä, mutta ala kärsii samaan aikaan sekä työvoimapulasta että rakenteellisesta työttömyydestä. Lisäksi poliittisissa päätöksissä ei ole osattu ottaa tarpeeksi huomaan alan kehitystarpeita, joten tilanne voisi olla parempikin. 

Rakennusala on merkittävä työnantaja

Joka viidennes maamme työllisistä työllistyy rakentamisen ja rakennetun ympäristön ylläpidon saralla. Rakennusala on siis varsin merkittävä työnantaja. Noin 250 000 henkilöstä noin kolmasosa on pääurakoitsijoiden palkkalistoilla ja loput kaksi kolmasosaa työskentelevät joko vuokratyönantajien tai aliurakoitsijoiden palveluksessa. Tässä luvussa ovat mukana niin toimihenkilöt kuin yrittäjätkin – myös he, jotka tekevät maansiirtoa ja maa-aineksen hävitystä työmaalta. Osa työskentelee talonrakentamisen parissa; osa taas esimerkiksi vesirakentamisessa. Kokonaismäärästä noin 100 000 henkeä on työntekijöitä, noin 35 000 henkeä taas toimihenkilöitä. Loput ovat yrittäjiä, eli rakennusala on hyvin pienyritysvaltainen. Rakennustoimialalla työskentelee kaupparekisterin mukaan noin 50 000 yritystä. Rakennusala työllistää tällä hetkellä merkittävästi ulkomaalaisia työntekijöitä; esimerkiksi talonrakennusalalla noin viidennes kaikista työntekijöistä on ulkomaalaisia.

Rakennusala on kuitenkin hyvin herkkä suhdanteiden vaihtelulle. Laskusuhdanteen aikana rakentaminen vähenee ja työttömyys uhkaa alalla työskenteleviä. Lisäksi ala on melko kausiluonteista. Moni rakennusalalla työskentelevä joutuu viettämään talvikuukaudet joko työttömänä, alityöllistettynä tai lomautettuna. Kesä ja syksy ovat niin korjausrakentamisen kuin uudisrakentamisenkin sesonkiaikaa, ja moni alalla työskentelevä tekeekin pitkää päivää rakennustyömaalla.

Lisäksi esiintyy rakenteellista työttömyyttä, sillä alikoulutettu, ikääntynyt tai kaukana kasvukeskuksista asuva rakennusalan työntekijä ei valitettavasti työllisty kasvusuhdanteen tai sesonkikuukausienkaan aikana.

Poliittiset päätökset estävät rakennusalan kehittymisen

Rakennusmiehet

Politiikkoja on syytetty siitä, että he ovat tehneet koulutuspolitiikassa rakennusalan kannalta huonoja päätöksiä, ja että rakentamisen tutkimusta ei tueta riittävästi. Nämä tekijät hidastavat rakennusalan kehittymistä. Rakennusala on kasvussa, ja se työllistää merkittävän osan suomalaisista. Investoinnit rakennusalalle työllistävät suoraan tai välillisesti merkittävästi enemmän suomalaisia kuin esimerkiksi teknologiateollisuuteen tehdyt investoinnit. Silti rakennusala ja sen tarpeet tuntuvat unohtuneen poliittisessa päätöksenteossa. Rakennusala ei ole juurikaan saanut innovaatioita rahoittavalta Tekesiltä varoja uusia hankkeita varten, eikä pääkaupunkiseudulla enää tarjota kunnollista rakennusalan korkeakoulutusta. 

Jos rakennusalaa tuettaisiin enemmän, Suomen työllisyysastetta olisi mahdollista nostaa lähemmäs hallituksen tavoitteita. Valtiovallan avustuksella rakennusalan toimijoiden olisi myös mahdollista parantaa kansainvälistä kilpailukykyään ja luoda uusia innovaatioita. Rakennusalalla on potentiaalia osallistua maamme palveluvientiin, jos tutkimusta ja erilaisia kokeiluhankkeita tuettaisiin enemmän.

Missä tulevaisuuden työntekijät?

Jo tällä hetkellä rakennusala kärsii työvoimapulasta. Pulaa on muun muassa rakennustyöntekijöistä, kattoasentajista, betonirakentajista, rakennussähköasentajista ja rakennusinsinööreistä. Eniten pulaa osaavasta ja koulutetusta henkilökunnasta on Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Vaikka nopeimman kasvun uskotaan lähitulevaisuudessa taittuvan, rakennusala tulee tarvitsemaan myös jatkossa uusia työntekijöitä. Korjausrakentaminen tulee työllistämään vastaisuudessakin, sillä Suomen asuntokanta vanhenee. Lisäksi maassamme on suunnitteilla suuria metsäteollisuuden hankkeita. 

Koska rakennusalalla on jo nyt pulaa insinööreistä ja muista korkeakoulutetuista työntekijöistä, kannattaa harkita kouluttautumista rakennusalalle. Työnäkymät ovat varsinkin Etelä-Suomessa erittäin hyvät. Tällä hetkellä nuoret eivät ole kuitenkaan kovin kiinnostuneita rakennusalasta. Vaikka oppilaitoksiin saadaankin sisään oppilaita, iso osa keskeyttää koulutuksen ja hakeutuu muille aloille. Osasyy rakennusalan matalaan suosioon voi olla siinä, että rakennusalan maine on laskenut viime vuosina. 

Vaikka harmaa talous onkin saatu aisoihin ja rakentamisen laatu on Suomessa kaiken kaikkiaan varsin korkea, mediassa esiin nostetut epäonnistumiset ovat saaneet paljon huomiota – kaikki pohjoisinta Suomeakin myöten ovat kuulleet esimerkiksi Länsimetron epäonnisuudesta. Lisäksi laatuun on vaikuttanut se, että rakentajaksi on tavattu valita se, joka lupaa tehdä urakan halvimmalla. Kuten usein sanotaan, halpaa ja hyvää on vaikea saada samassa paketissa. Monimutkaiset aliurakoitsijoiden ketjut, puutteelliset suunnitelmat, ontuva kommunikaatio ja osaamattomien tai vailla kunnollista perehdytystä olevien työntekijöiden käyttäminen ovat aiheuttaneet epäonnistumisia ja riitoja. Tämä on johtanut myös työn tuottavuuden kehittymisen pysähtymiseen. Työn tuottavuus on jämähtänyt sille tasolle, kuin se oli 1970-luvulla. Rakennusala onkin alkanut etsiä keinoja työn tuottavuuden parantamiseen juuri vuoropuhelua ja yhdessä tekemisen meininkiä kehittämällä. Jos suunnittelijat, urakoitsijat, konsultit ja esimerkiksi töiden tilaajat kommunikoisivat paremmin keskenään, urakat sujuisivat nopeammin, kustannustehokkaammin ja ilman riitelyä.