Työmaiden haitalliset materiaalit

Haitallisia materiaaleja

Työmaalla, esimerkiksi rakennustyömaalla, saattaa esiintyä monia haitallisia materiaaleja. Urakan päätoteuttaja on vastuussa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia asetuksia ja määräyksiä myös haitallisten materiaalien käsittelyn suhteen. Työntekijöiden pitää voida työskennellä ilman, että he altistuvat haitallisille materiaaleille, eivätkä haitalliset materiaalit tai kemikaalit saa aiheuttaa maanpilaantumista tai muuta ympäristövahinkoa. Jos vahinko kuitenkin tapahtuu ja maaperä osoittautuu pilaantuneeksi,on urakoitsijan tarvittaessa estettävä pilaantuneen työntekijöitä ja ulkopuolisia henkilöitä altistumasta haitallisille aineille. Lisäksi urakoitsija on velvollinen korjaaman aiheuttamansa pilaantumisen. 

Riippuu tapauksesta, miten haitallisten aineiden ja materiaalien käsittely tulee hoitaa. Suurtehoimuroinnilla saa työmaan haitalliset materiaalit pois – ainakin joissain tapauksissa. Työmaalla tulee kiinnittää huomiota myös haitallisten materiaalien, vaarallisten kemikaalien ja niistä syntyvien ongelmajätteiden säilyttämiseen. 

Haitalliset kemikaalit uhkaavat ihmisten ja ympäristön terveyttä 

Haitallisten materiaalien lisäksi työmaalla voidaan joutua käsittelemään myös haitallisia tai vaarallisia kemikaaleja. Vaarallisia kemikaaleja ovat sellaiset, mitkä ovat vaarallisia terveydelle, tai mitkä ovat palo- tai räjähdysvaarallisia. Osa terveydelle vaarallisista kemikaaleista on ärsyttäviä, osa syövyttäviä. Jotkin kemikaalit voivat aiheuttaa syöpää, kun taas toiset voivat vaurioittaa perimää. Kaikki vaaralliset kemikaalit pitää säilyttää ja hävittää asianmukaisesti, ja niitä tulee säilyttää turvallisessa paikassa. 

Lisäksi työmaalla saattaa esiintyä ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Ympäristön kannalta haitallisia kemikaaleja ovat kasvinsuojeluaineet, polttoaineet, liuottimet, valkaisu- ja desinfiointiaineet sekä monet kodinhoitotuotteiden säilöntäaineet. 

Haitallisia kemikaaleja päätyy ympäristöön ja vesistöihin lähinnä jätevesien mukana, mutta myös työtapaturmien, huolimattoman käytön, jätevesilietteen uusiokäytön ja kaatopaikkojen suotovesien takia. Nämä ympäristölle haitalliset kemikaalit voivat aiheuttaa myös terveysriskejä, sillä ihminen voi altistua niille esimerkiksi juomaveden kautta. Haitallisten ja vaarallisten kemikaalien säilyttämisessä, käsittelemisessä ja hävittämisessä on noudatettava tarkasti niitä koskevia ohjeita. 

Haitallisten materiaalien käsittely vaatii asiantuntemusta

Haitallisten materiaalien käsittely työmaalla vaatii asiantuntemusta. Työntekijöille on annettava asianmukaiset henkilösuojaimet ja kunnollinen perehdytys haitallisten materiaalien käsittelyyn (ellei kyseessä ole luvanvarainen työ, kuten asbestinpurku) sekä siihen, mitä työmaalla syntyville ongelmajätteille tehdään. Ongelmajätettä ovat muun muassa asbestipölyä ja -kuituja sisältävä jäte. 

Haitallisista materiaaleista tulee mieleen ensimmäisenä surullisen kuuluisa asbesti. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa voi olla käytetty paljonkin syöpävaarallista asbestia, siksi asbestikartoitus pitää tehdä ennen kaikkia vanhojen talojen remontteja. Tiesithän, ettei asbestikattoa, eli vartti- tai mineriittikattoa, saa enää korjata. Huoltamista ei sen sijaan ole kielletty, mutta koska esimerkiksi katon pesu saattaa irrottaa katosta vaarallisia asbestikuituja, on työ teetettävä ammattilaisilla. 

Asbestin lisäksi vaarallisia aineita rakennuksissa ovat muun muassa kreosootti (esimerkiksi kivihiilipiki), PCB-yhdisteet, öljyt ja raskasmetallit (esimerkiksi lyijy). Myös mikrobivaurioituneet rakenteet ja betoniin imeytyneet haitalliset aineet ovat vaarallisia materiaaleja.

Haitallisten materiaalien käsittelyssä ei voi olla liian varovainen. Suomen lainsäädäntökin velvoittaa kartoittamaan rakennusten haitalliset aineet, ja haitta-ainekartoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen korjaus- tai purkutöitä. Haitta-ainekartoituksen avulla osataan varautua haitta-aineista aiheutuviin lisäkustannuksiin, ja ennen kaikkea välttämään ihmisten ja ympäristön tarpeeton altistuminen näille vaarallisille aineille. Joissain tapauksissa haitalliset aineet voidaan jättää purkamatta – tuolloin rakenne kapseloidaan tiiviillä materiaalikerroksella. 

Haitalliset materiaalit ovat ongelmajätettä 

Rakennustyömailla ja muilla työmailla käsitellään toisinaan haitallisia materiaaleja, ja siitä syntyy ongelmajätettä. Ongelmajätettä syntyy myös PCB-pitoisista saumausmassoista, PCB-öljyä sisältävistä kondensaattoreista ja muuntajista, liuottimista (kuten maaleista, lakoista ja liimajätteistä sekä liuotinpohjaisista tiivistemassoista), saastuneesta maasta, käytöstä poistetuista ja vielä puhdistamattomista öljysäiliöistä sekä raskaan polttoöljyn poltosta syntyneestä tuhkasta. Myös paristot, jäteöljy ja loisteputket ja asbestia sisältävät jätteet ovat ongelmajätettä, mikä pitää toimittaa ongelmajätteen vastaanottajalle, esimerkiksi lähimmälle jäteasemalle. 

Ennen kuin ongelmajätteet on toimitettu jäteasemalle (missä ne ovat jäteaseman vastuulla), tulee ne varastoida siten, että onnettomuustilanteissakin niitä ei pääse maaperään tai viemäriin. Ongelmajätepakkauksissa on oltava mainittuna niin jätteen haltija, jätteen nimi ja koostumustiedot, jätteen määrä sekä kaikki tarpeelliset varoitusmerkinnät.

Joissain tapauksissa haitallinen aine voidaan poistaa ja siirtää toiseen paikkaan suurtehoimuauton avulla. Suurtehoimuauto sopii poistamaan käytännössä kaikkea, mikä mahtuu noin 15 senttimetriä halkaisijaltaan olevasta letkusta läpi. Suurtehoimurointi on kustannustehokas ja nopea tapa poistaa erilaisia eristeitä ja maa-ainesta, kuten sahanpurua, kutterinlastuja, turvetta, puhallusvilloja, sammaleita, kevytsoraa ja tavallista soraa, singeliä ja betonijätettä. Suurtehoimuri auttaa esimerkiksi kattovuodon jälkeen tarvittavassa, märkien ja homeisten eristeiden poistossa. 

Helpot tee se itse – kotiremontit

Talon rakentaminen

Maku muuttuu vuosien varrella, samoin erilaiset rakennus- ja sisustustrendit. Jos kodin ilme vaikuttaa aikansa eläneeltä, on pienen pintaremontin paikka. Maalaaminen tai tapetoiminen on helppo, nopea ja kustannustehokas tapa piristää asunnon ilmettä. Kierrätyskeskuksista ja kirpputoreilta löytää pikkurahalla tekstiilejä ja sisustusesineitä, mutta osa saattaa olla peräisin 80- tai 90-luvulta (kuten lasiset koristehedelmät tai tekokukka-asetelmat). Näillä tarvikkeilla varaudut teemajuhliin, mutta modernimpien tekstiilien ja sisustustuotteiden perässä saatat joutua suuntaamaan lähimpään tavarataloon.

Tarvitaanko kotiremonttiin lupaa?

Omakotitalon tai mökin sisätiloja saa remontoida melko vapaasti. Uuden jätevesijärjestelmän rakennuttaminen tai ison piharakennuksen hankkiminen ovat kuitenkin sellaisia asioita, mitkä vaativat rakennuslupaa. Rakennuslupaa tarvitaan silloinkin, jos ullakkotilat aiotaan ottaa asuinkäyttöön, ja suunnitelmissa on ullakon eristäminen sekä katon korotus. 

Paikkakunnilla on keskinäisiä eroja sen suhteen, koska tarvitaan rakennuslupaa kevyempää lupaa eli toimenpidelupaa. Toimenpidelupaa tarvitaan silloin, kun rakennuksen ulkonäkö muuttuu ratkaisevasti. Joillain alueilla esimerkiksi tasakaton vaihto harjakatoksi edellyttää tällaisen luvan, kun taas joillain alueilla jopa katon maalaaminen eri väriseksi vaatii tätä lupaa. Asiasta saa selvyyden ottamalla yhteyttä alueen rakennusvalvontaan. Varmista myös kotivakuutuksesi riittävyys muutostöiden aikana ja niiden jälkeen. 

Asunto-osakeyhtiöissä moneen remonttiin tarvitaan taloyhtiön lupa. Jotta remontti toteutuisi suunnitelman mukaan, hanki lupa ajoissa, eli ainakin noin kuukautta aiemmin. Tapetointi, maalaus ja väliovien poisto ovat pienimuotoisia remonttitöitä, joten niihin ei yleensä tarvita lupaa. Myös taulun voi kiinnittää seinään ilman lupaa – ellei asu vuokra-asunnossa, jolloin vuokranantaja on voinut kieltää seinien porailun. Vuokra-asujan pitää pyytää lupa myös tapetointeihin ja muihin muutostöihin. Vuokranantaja voi ilahtua vuokralaisen aktiivisuudesta ja antaa pintaremonttia vastaan jopa vuokranalennusta!

Tee se itse -remontti vai remontin teettäminen?

Suhteellisen helppoja tee se itse -remontteja ovat sisätilojen maalaus, ulkomaalaus, tapetointi, lattiaremontti, saunaremontti ja keittiöremontti. Kylpyhuoneremontti vaatii jo enemmän osaamista, sillä vesieristämisessä ja laatoittamisessa on omat lainalaisuutensa. 

Maalaamisen oppii nopeasti, eli se ei vaadi aiempaa kokemusta. Aloita seinien maalaus tasoittamalla kaikki reiät ja poistamalla vanha tapetti. Maalilla saa uuden ilmeen myös lattiaan ja sisäkattoon, kunhan muistaa tehdä huolelliset pohjatyöt. Ulkoseinien maalaamiseen sopii parhaiten kuiva, mutta ei liian aurinkoinen päivä.

Tapetointikin on työ, mikä opettaa tekijäänsä. Nykyaikaisilla kuitutapeteilla osaa tapetoida kuka tahansa, sillä liisteri levitetään vuodan sijaan seinään, ja tapetti harjataan kiinni. 

Lattiaremontti onnistuu lattialaminaattien avulla todella nopeasti ja vaivattomasti. Laminaatit voi asentaa vaikka muovimaton päälle, ja ne kestävät parkettia paremmin kosteutta sekä lemmikkieläinten kynsiä. 

Saunaremontiksi saattaa riittää lauteiden hiominen ja öljyäminen. Keittiöremontistakin voi selvitä muutamalla satasella, jos maalaa kaapin ovet ja välitilan. 

Kaikki remontit voi teettää, jos oma aika ei riitä rautakaupoissa juoksemiseen, pohjatöihin ja vasaran tai pensselin heiluttamiseen. Kilpailuta remonttifirmat netissä, niin saatat säästää satasia. Kun remontti valmistuu, hae kotitalousvähennystä, niin voit säästää jopa tonneja. Remonttien töiden osuus on verovähennyskelpoinen, jos remonttifirma on ennakkoperintärekisterissä.

Älä tee näitä remontteja itse 

Sähkömies

On joitain remontteja, joita ei kannata tehdä itse, vaikka uskoisikin työt osaavansa. Esimerkiksi sähköasennukset ja putkityöt pitää teettää aina alan ammattilaisella. Jopa tiskikone ja pyykkikone pitää asennuttaa ammattilaisella, jotta saisi mahdollisessa vuototilanteessa vakuutuskorvauksia. Ammattilaista tarvitaan myös uunin ja kiukaan asentamiseen, lavuaarin tai suihkun siirtämiseen sekä aurinkopaneelien kytkentöihin. 

Myös puiden latvojen leikkaus, pihatien päällystäminen, ulkoseinien laudoitus ja esimerkiksi ikkunaremontti kannattaa teettää ammattilaisella. Ammattilainen tekee työn ensinnäkin paljon nopeammin, toisekseen paljon turvallisemmin ja kolmannekseen paljon paremmin. Remontoinnin ammattilaiset osaavat toteuttaa laudoituksen niin, että se on kestävä ja tukeva vuodenaikojen vaikutuksesta huolimatta. Ammattilaisen asentamista ikkunoista ei karkaa lämpöä, ammattityönä tehty asfaltointi kestää myös kovalle kuormitukselle altistuvilla alueilla, eikä ammattilainen riko piharakennuksia kaatamalla puuta tai sen latvaa ulkorakennuksen päälle. 

Vanhoissa rakennuksissa on usein liian vähän eristeitä yläpohjassa, jolloin asunnosta karkaa paljon lämpöä. Uusien eristeiden puhaltaminen yläpohjaan on periaatteessa helppoa, mutta kannattaa muistaa, ettei räystäiden tuuletusaukkoja saa tukkia. Yläpohjaan ei saa myöskään puhaltaa liikaa villaa, jottei sen tuulettuminen häiriintyisi. Varmuuden vuoksi katon lisälämmöneristäminenkin kannattaa teettää ammattilaisella – kuten muutkin kattotyöt, sillä väärin toteutettu kattotyö saattaa vaikuttaa koko talon rakenteeseen. 

Kuinka rakennusala on kehittynyt Suomessa viime vuosina

Rakennusalan kehitys Suomessa on viime vuosina ollut kaiken kaikkiaan hyvin positiivinen. Rakentaminen on lisääntynyt, ja alan uskotaan työllistävän hyvin jatkossakin. Rakennusala työllistää Suomessa noin 250 000 henkilöä, mutta ala kärsii samaan aikaan sekä työvoimapulasta että rakenteellisesta työttömyydestä. Lisäksi poliittisissa päätöksissä ei ole osattu ottaa tarpeeksi huomaan alan kehitystarpeita, joten tilanne voisi olla parempikin. 

Rakennusala on merkittävä työnantaja

Joka viidennes maamme työllisistä työllistyy rakentamisen ja rakennetun ympäristön ylläpidon saralla. Rakennusala on siis varsin merkittävä työnantaja. Noin 250 000 henkilöstä noin kolmasosa on pääurakoitsijoiden palkkalistoilla ja loput kaksi kolmasosaa työskentelevät joko vuokratyönantajien tai aliurakoitsijoiden palveluksessa. Tässä luvussa ovat mukana niin toimihenkilöt kuin yrittäjätkin – myös he, jotka tekevät maansiirtoa ja maa-aineksen hävitystä työmaalta. Osa työskentelee talonrakentamisen parissa; osa taas esimerkiksi vesirakentamisessa. Kokonaismäärästä noin 100 000 henkeä on työntekijöitä, noin 35 000 henkeä taas toimihenkilöitä. Loput ovat yrittäjiä, eli rakennusala on hyvin pienyritysvaltainen. Rakennustoimialalla työskentelee kaupparekisterin mukaan noin 50 000 yritystä. Rakennusala työllistää tällä hetkellä merkittävästi ulkomaalaisia työntekijöitä; esimerkiksi talonrakennusalalla noin viidennes kaikista työntekijöistä on ulkomaalaisia.

Rakennusala on kuitenkin hyvin herkkä suhdanteiden vaihtelulle. Laskusuhdanteen aikana rakentaminen vähenee ja työttömyys uhkaa alalla työskenteleviä. Lisäksi ala on melko kausiluonteista. Moni rakennusalalla työskentelevä joutuu viettämään talvikuukaudet joko työttömänä, alityöllistettynä tai lomautettuna. Kesä ja syksy ovat niin korjausrakentamisen kuin uudisrakentamisenkin sesonkiaikaa, ja moni alalla työskentelevä tekeekin pitkää päivää rakennustyömaalla.

Lisäksi esiintyy rakenteellista työttömyyttä, sillä alikoulutettu, ikääntynyt tai kaukana kasvukeskuksista asuva rakennusalan työntekijä ei valitettavasti työllisty kasvusuhdanteen tai sesonkikuukausienkaan aikana.

Poliittiset päätökset estävät rakennusalan kehittymisen

Rakennusmiehet

Politiikkoja on syytetty siitä, että he ovat tehneet koulutuspolitiikassa rakennusalan kannalta huonoja päätöksiä, ja että rakentamisen tutkimusta ei tueta riittävästi. Nämä tekijät hidastavat rakennusalan kehittymistä. Rakennusala on kasvussa, ja se työllistää merkittävän osan suomalaisista. Investoinnit rakennusalalle työllistävät suoraan tai välillisesti merkittävästi enemmän suomalaisia kuin esimerkiksi teknologiateollisuuteen tehdyt investoinnit. Silti rakennusala ja sen tarpeet tuntuvat unohtuneen poliittisessa päätöksenteossa. Rakennusala ei ole juurikaan saanut innovaatioita rahoittavalta Tekesiltä varoja uusia hankkeita varten, eikä pääkaupunkiseudulla enää tarjota kunnollista rakennusalan korkeakoulutusta. 

Jos rakennusalaa tuettaisiin enemmän, Suomen työllisyysastetta olisi mahdollista nostaa lähemmäs hallituksen tavoitteita. Valtiovallan avustuksella rakennusalan toimijoiden olisi myös mahdollista parantaa kansainvälistä kilpailukykyään ja luoda uusia innovaatioita. Rakennusalalla on potentiaalia osallistua maamme palveluvientiin, jos tutkimusta ja erilaisia kokeiluhankkeita tuettaisiin enemmän.

Missä tulevaisuuden työntekijät?

Jo tällä hetkellä rakennusala kärsii työvoimapulasta. Pulaa on muun muassa rakennustyöntekijöistä, kattoasentajista, betonirakentajista, rakennussähköasentajista ja rakennusinsinööreistä. Eniten pulaa osaavasta ja koulutetusta henkilökunnasta on Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Vaikka nopeimman kasvun uskotaan lähitulevaisuudessa taittuvan, rakennusala tulee tarvitsemaan myös jatkossa uusia työntekijöitä. Korjausrakentaminen tulee työllistämään vastaisuudessakin, sillä Suomen asuntokanta vanhenee. Lisäksi maassamme on suunnitteilla suuria metsäteollisuuden hankkeita. 

Koska rakennusalalla on jo nyt pulaa insinööreistä ja muista korkeakoulutetuista työntekijöistä, kannattaa harkita kouluttautumista rakennusalalle. Työnäkymät ovat varsinkin Etelä-Suomessa erittäin hyvät. Tällä hetkellä nuoret eivät ole kuitenkaan kovin kiinnostuneita rakennusalasta. Vaikka oppilaitoksiin saadaankin sisään oppilaita, iso osa keskeyttää koulutuksen ja hakeutuu muille aloille. Osasyy rakennusalan matalaan suosioon voi olla siinä, että rakennusalan maine on laskenut viime vuosina. 

Vaikka harmaa talous onkin saatu aisoihin ja rakentamisen laatu on Suomessa kaiken kaikkiaan varsin korkea, mediassa esiin nostetut epäonnistumiset ovat saaneet paljon huomiota – kaikki pohjoisinta Suomeakin myöten ovat kuulleet esimerkiksi Länsimetron epäonnisuudesta. Lisäksi laatuun on vaikuttanut se, että rakentajaksi on tavattu valita se, joka lupaa tehdä urakan halvimmalla. Kuten usein sanotaan, halpaa ja hyvää on vaikea saada samassa paketissa. Monimutkaiset aliurakoitsijoiden ketjut, puutteelliset suunnitelmat, ontuva kommunikaatio ja osaamattomien tai vailla kunnollista perehdytystä olevien työntekijöiden käyttäminen ovat aiheuttaneet epäonnistumisia ja riitoja. Tämä on johtanut myös työn tuottavuuden kehittymisen pysähtymiseen. Työn tuottavuus on jämähtänyt sille tasolle, kuin se oli 1970-luvulla. Rakennusala onkin alkanut etsiä keinoja työn tuottavuuden parantamiseen juuri vuoropuhelua ja yhdessä tekemisen meininkiä kehittämällä. Jos suunnittelijat, urakoitsijat, konsultit ja esimerkiksi töiden tilaajat kommunikoisivat paremmin keskenään, urakat sujuisivat nopeammin, kustannustehokkaammin ja ilman riitelyä. 

Mistä löydät myytävät työmaakopit pienille ja keskisuurille yrityksille?

Työmaa

Työmaakoppia tarvitsevat kaikenkokoiset rakennusalan yritykset. Isot yritykset saattavat tarvita useitakin koppeja, sillä mitä enemmän työmaalla on rakentajia, kaivinkoneen kuljettajia, apulaisia, esimiehiä ja työnjohtajia, sitä enemmän sosiaalitiloja tarvitaan. Ei riitä, että työntekijöille järjestetään paikka vaihtaa vaatteet ja säilyttää omia tavaroita työpäivän ajan – työntekijöille on tarjottava myös riittävä määrä käymälöitä ja suihkutiloja, sekä tietenkin taukotila eväiden nauttimiseen ja lakisääteisten kahvi- ja ruokataukojen viettämiseen. Isolla työmaalla tarvitaan myös toimistokoppia, missä voidaan hoitaa kaikki paperiasiat aina uusien työntekijöiden rekrytoimiseen liittyvistä haastatteluista tärkeiden dokumenttien tarkistamiseen ja säilyttämiseen. Työmaalla tarvitaan myös kaikenlaisia työkoneita ja työvälineitä. Niitä ei pidä säilyttää ympäri pihaa, missä ne hukkuisivat tai vähintäänkin ruostuisivat, vaan lukittavassa varastossa, mistä ne eivät ole vaarassa joutua varkaiden käsiin.

Myös pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset tarvitsevat erilaisia koppeja rakennustyömaalle – ainakin yhden taukotilan, yhden varastokopin ja mahdollisesti myös yhden toimistokopin. Vaikka rakentaisit taloa hartiapankilla, tarvitset jonkin paikan eväiden syömiseen, vasaroiden ja sirkkelien säilyttämiseen sekä tarpeiden tekemiseen. Myytävät työmaakopit löytyvät helpoiten netistä. Netissä on aina se laajin valikoima uusia ja käytettyjä tavaroita, oli sitten kyse konteista, sirkkeleistä, huonekaluista tai vaikka vauvan vaatteista. Riittää kun avaat nettiselaimen ja kirjoitat hakukoneen hakukenttään haluamasi tavaran nimen, niin pääset selailemaan kotimaan ja ulkomaiden valikoimia.

Asuntovaunu sopii parin hengen rakennustyömaille

Työmaakoppien kärkeä ovat vanhat asuntovaunut sekä käytöstä poistetut merikontit. Asuntovaunu on kätevä yhden tai kahden hengen työmaille, mutta pienten ja keskisuurten rakennusalan yritysten tarpeita vanha asuntovaunu ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla. Asuntovaunun hyviä puolia on se, että siinä on valmiina kaikki tarvittava. 1980- tai 1990-luvun asuntovaunussa saattaa olla kosteutta, varsinkin jos sitä on säilytetty taivasalla, mutta vaunussa ei olekaan tarkoitus (yleensä) viettää pitkiä aikoja kerrallaan. Asuntovaunussa on kemiallinen wc, jääkaappi, kaasuhella, hana ja poistoputki, sängyksi avautuva sohva, pöytä, kattovalo ja lämmitin. Lisäksi vaunussa on pistorasioita, joissa voi ladata puhelimen tai joihin voi kiinnittää radion johdon. Asuntovaunut on valmiiksi eristetty, ja niissä on kaasulämmitys. Mikäli kaasulämmitysjärjestelmä on vuosien mittaan hajonnut, lämpiää vaunu äkkiä lämpöpuhaltimen tai auton sisätilalämmittimen avulla.

Asuntovaunu on kompakti paketti, minkä voi vetää peräkoukullisella autolla sinne, missä sitä tarvitaan. Tarpeeksi pientä asuntovaunua saa vetää tavallisella henkilöautokortilla. Vanhan asuntovaunun voi ostaa jo noin viidelläsadalla – näin halpa vaunu ei kuitenkaan ole enää tieliikennekelpoinen, ja siinä on mitä todennäköisimmin kosteutta. Katsastettu, täysin kunnossa oleva ja sisältä kuiva asuntovaunu maksaa 1500 eurosta ylöspäin.

Asuntovaunussa ei kuitenkaan mahdu pitämään taukoa kuin korkeintaan kaksi ihmistä kerrallaan. Vaunuun ei mahdu useampien henkilöiden tavaroitakaan, ja pieni kaasujääkaappi täyttyy jo kahden ihmisen maksalaatikoista ja proteiinivanukkaista. 1500 euroa per kaksi työntekijää on liian kallis summa taukotilasta. Lisäksi asuntovaunujen ovet on helppo murtaa auki. 

Merikontteja voi muokata lähes loputtomasti

Käytöstä poistettu merikontti on mitä parhain vaihtoehto pienten, keskisuurien ja isojen rakennusalan yritysten tarpeisiin! Merikontit seilaavat maailman merillä korkeintaan 20 vuotta, ja sitten ne myydään esimerkiksi varastokopeiksi, sillä ne on helppo lukita. Pienillä muutoksilla merikontista saadaan hyvä taukotila tai toimistokoppi. Merikontin voi ostaa itse kunnostettavaksi, tai sitten voi etsiä netistä valmiiksi eristetyn kontin, minne voi heti kantaa pöydät ja tuolit sisälle. Eristyksen ja sähköistyksen ansiosta kontissa voi pitää taukoa talvellakin. Viihtyisyyttä lisäävät pari ikkunaa. Taukotilana toimivan vanhan merikontin sisälle tarvitaan kemiallinen wc tai kuivakäymälä, käsienpesupiste, mikro ja jääkaappi, pöytäryhmä ja rivi lukittavia kaappeja. Merikontin sisäpinta-ala voi olla esimerkiksi 21 neliötä. Mikäli 21 neliötä ei riitä, kontin viereen tai sen päälle voi asettaa toisen kontin. Kontteja voi pinota tai asettaa vierekkäin niin monta, kunnes tarvittu pinta-ala saavutetaan, ja kaikki työntekijät mahtuvat käyttämään sosiaalitiloja. 

Toimistokopin ja varastokopin voi asentaa samaan kohtaan muiden työmaakoppien kanssa tai johonkin erilliseen kohtaan. Merikontti ei vaadi rakennuslupaa, vaan niitä voi ripotella pitkin työmaa-aluetta niin paljon kuin tahtoo. Toimistokoppiin tarvitaan myös eristys, lämmitys ja ikkuna, sekä lisäksi hyvä valaistus, ergonominen työpiste ja säilytystilaa kaikille asiakirjoille.

Huomioi nämä asiat ennen kuin hankit ulkoporealtaan

Ulkoporeallas on sijoitus omaan hyvinvointiin ja vapaa-aikaan. Lämpimässä porealtaassa voi istua ulkosalla, vaikka olisi keskitalvi. Porealtaassa voi viettää laatuaikaa puolison kanssa, siinä voi viihdyttää vieraita, tai siinä voi kruunata koko perheen saunaillan. Hekin, jotka eivät saunomisesta niin välitä, ihastuvat yleensä tähän arjen sulostuttajaan. Laadukas poreallas kestää käyttöä ja vaatii vain vähän huoltoa. Joko alkaa houkuttaa? Lue tästä poreammeen ostajan opas, niin tiedät, mitä pitää huomioida ennen oman ulkoporealtaan ostamista.

Ostaisinko sittenkin kylpytynnyrin?

Moni puntaroi kylpytynnyrin ja ulkoporealtaan välillä osaamatta päättää, kumpi niistä loppujen lopuksi sopisi paremmin omaan käyttöön. Kylpytynnyriin voi tutustua vuokraamalla sen illaksi, viikonlopuksi tai vaikka koko viikoksi. Kylpytynnyri eli -palju tuodaan peräkärryllä omaan pihaan, missä se täytetään vedellä ja lämmitetään. Lopuksi tynnyri tyhjennetään ja palautetaan oikealle omistajalleen tai seuraavalle vuokralaiselle. Tämä onkin yksi kylpytynnyrin ja ulkoporealtaan suurimmista eroista. Kylpytynnyri pitää tyhjentää ja puhdistaa aina käytön jälkeen, kun taas ulkoporeallas on aina käyttövalmis. Ulkoporeallas tyhjennetään vain pari kertaa vuodessa. Lisäksi iso ero on siinä, että kylpytynnyrin voi ottaa mukaan vaikka mökille, kun taas ulkoporeallas asetetaan pysyvästi paikalleen esimerkiksi takapihalle tai terassille.

Varsinkin lapsiperheessä ulkoporeallas on turvallisempi vaihtoehto, koska vesi pysyy siinä aina sopivan lämpöisenä, eikä mikään osa kuumene niin kuumaksi, että se voisi polttaa ihoa tai aiheuttaa palovammoja. Lopullinen valinta kylpytynnyrin ja ulkoporealtaan välillä voi olla vaikea. Jos budjetti antaa myöten, voi tietenkin hankkia vaikka molemmat.

Onko ulkoporeallas energiasyöppö?

Voi kuulostaa siltä, että ulkoporeallas aiheuttaa kovat kustannukset käyttäjälleen, onhan sitä lämmitettävä koko talven, jotta vesi ei jäädy ja allas hajoa. Laadukas ja uudenaikainen ulkoporeallas on kuitenkin yllättävänkin energiatehokas. Kun ulkoporeallasta ei käytetä, veden ei tarvitse olla kovin lämmintä. Veden voi lämmittää vasta hieman ennen h-hetkeä. Modernit ulkoporealtaat voi liittää kodin wifi-verkkoon, jolloin veden lämmittäminen onnistuu vaikka kesken kotimatkan tai kaupan kassajonosta käsin.

Ulkoporeallas ja wifi

Valmiustilassa oleva ulkoporeallas pitää tietenkin peittää kannella, jotta lämpö ei mene hukkaan eikä altaaseen kulkeutuisi roskia. Tiivis kansi voi olla painava nostaa, mutta ulkoporealtaisiin myydään lisävarusteina nostimia, joiden avulla kannen voi nostaa helposti pois tieltä. Käyttökustannuksia pienentävät entisestään runkoeristys sekä kiertovesipumppu. Laatualtailta voit odottaa järjestelmää, mikä muuttaa veden kitkan lämpöenergiaksi.

Ulkoporeallas ja sen huoltaminen ei muutenkaan aiheuta kovin suuria kustannuksia. Kuten ehdimme jo edellä mainita, vaihdetaan porealtaan vesi vain pari kertaa vuodessa. Kloori ja allassuodatin pitävät veden puhtaana.

Tavallinen ulkoporeallas vaiko hemmottelukeidas? 

Ensi alkuun pelkkä ulkoporeallas kuulostaa jo huippuluokan hemmottelulta. Ulkoporealtaita on kuitenkin joka lähtöön. Mitä kalliimpi poreallas, sitä enemmän siinä on lisäosia ja erikoistoimintoja, joilla kylpemisnautinto voidaan viedä kokonaan uudelle tasolle. Ulkoporealtaissa saattaa olla esimerkiksi hierontatoimintoja. Lilluminen lämpimässä vedessä ja kipeiden paikkojen (kuten istumatyöläiselle tyypillisen vihoittelevan alaselän) hierominen erilaisten suuttimien avulla rentouttavat takuuvarmasti! Hintavammissa ulkoporealtaissa on myös tunnelmavaloja ja äänentoistojärjestelmiä, joiden avulla lasten riemunhuudoista päiväaikaan täyttynyt poreallas muuttuu illan tullen romanttiseksi kuhertelu- ja nautiskelukeitaaksi.

Joihinkin ulkoporealtaisiin on integroitu aromaterapiajärjestelmä, eli näkö-, kuulo- ja tuntoaistien lisäksi voidaan hemmotella myös hajuaistia. Eteerisillä öljyillä uskotaan olevan monenlaisia terveysvaikutuksia. Bergamotti helpottaa stressiä, kun taas fenkoli laukaisee lihasjännityksiä. Laventelilla voidaan hoitaa niin palovammoja kuin sydämen rytmihäiriöitä. Laventelista uskotaan olevan apua myös riippuvuustiloihin ja masennukseen. Faaraoiden balsamointiin käytettyä mirhaa voi käyttää myös sienitulehduksiin tai tunnetilojen tasapainottamiseen. Ruusu lievittää huolia, santelipuu hoitaa virtsatietulehduksia, seetri karkottaa hyttysiä ja sitruuna vähentää selluliitin muodostumista. Sypressiä voi kokeilla suonikohjuihin, teepuuta ihottumiin ja ylang ylangia sekä hiustenlähtöön että haluttomuuteen.

Jos ei tahdo ainoastaan kylpeä, kannattaa ohittaa halvimman hintaluokan ulkoporealtaat ja katsastaa suoraan prenium- ja exclusive-sarjojen malleja. Kalliimpaa hintaa vastaan voi saada ergonomisen altaan, mikä on suunniteltu yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa, tai hierontasuuttimien lisäksi hierontaistuimia ja vesiputoushierontoja. Tällaisesta hemmottelukeitaasta kannattaa varautua maksamaan kymppitonni tai jopa enemmän. Edullisimmillaan ulkoporeallas maksaa noin kolme tonnia. Tällä hinnalla saa hyvän perusporealtaan, mikä on mitoitettu kahdelle henkilölle. Tällaisen pienen altaan voi asentaa vaikka kerrostalon parvekkeelle!

Laadukkaat valaisimet kestävät pitkään ja ovat turvallisia

Kauniit valaisimet

Kyllästyttävätkö italialainen design, ruotsalainen halpasuunnittelu ja tanskalaiset klassikkovalaisimet? Onko lokit ja globet jo nähty? Onneksi valaisinsuunnittelijoissa on varaa valita. Valaisinsuunnittelu seuraa aikaansa ja kehittyy jatkuvasti. Valaisimia tehdään aina vain uusista materiaaleista ja materiaaleja kekseliäästi yhdistellen. Ekologisuus ja kierrätysmateriaalit ovat nyt pinnalla. Uusia valaisinsuunnittelijoita astuu kuvaan jatkuvasti tuoden tullesaan uusia tuulia ja uusia innovaatioita. Tavoite on kuitenkin aina sama: suunnitella ja valmistaa laadukkaita valaisimia, joilla on edessään pitkä elinkaari. Kestävistä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut valaisimet kestävät pitkään, ja niiden muotokieli puhuttelee vielä meidän jälkeemmekin tulevia sukupolvia. Tärkeää on myös valaisimien turvallisuus ja niiden tarjoama tasainen, laadukas ja häikäisemätön valo. Design-valaisimissa yhdistyvät kaikki valaisimien hyvät puolet, ja ne pesevät ominaisuuksiltaan muutaman kympin halpisvalaisimet mennen tullen. Kunnollisiin valaisimiin kannattaa investoida, ovathan ne erottamaton osa jokapäiväistä elämää aina heräämisestä illan viimeisenä hohtavaan lukuvaloon saakka.

Tom Dixon on itseoppinut muotoilijanero

Tullakseen kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi suunnittelijaksi eivälttämättä tarvitse pitkää koulutusta – siitä Tom Dixon on hyvä esimerkki. Tom Dixon syntyi Tunisiassa 1950-luvun lopussa. Tom Dixonilla ei ole taiteellista koulutusta, vaan hän on itseoppinut lahjakkuus. Omien sanojensa mukaan hänen taustakoulutuksensa koostuu yhden päivän kestäneestä kurssista, jolla opetettiin korjaamaan autojen muovipuskureita. Ura tunnettuna suunnittelijana lähti nousukiitoon hänen 1980-luvun puolivälissä tekemiensä romumetallihuonekalujen avulla, ja vuosikymmenen lopussa kohistiin Cappellinille suunnitellusta S Chair -tuolista.

Tom Dixonin ura on monivaiheinen ja kunniakas, ja yhtymäkohtia löytyy myös Suomeen. Dixon on toiminut niin Habitatin kuin suomalaisen Artekinkin taiteellisena johtajana, ja yhteistyötä on ollut myös kaikkien suomalaisten tunteman IKEAn sekä Adidaksen kanssa. Artekin taiteellisena johtaja Tom Dixon toimi viiden vuoden ajan, mikä ei varmasti ollut helppo tehtävä, sillä Artek yhdistettiin silloin (ja yhdistetään edelleen) pitkälti Alvar Aaltoon ja hänen taiteelliseen perintöönsä.

IKEA alkoi myydä vuoden 2018 alussa Dixonin suunnittelemaa DELAKTIG-sohvaa, minkä kehuttiin muuntuvan helposti sohvasta divaaniksi, sängyksi, tilanjakajaksi tai työpisteeksi. Idea oli saada laadukas monitoimihuonekalu pieneen tilaan. Inspiraation lähteenä toimi tällä kertaa autoteollisuus. DELAKTIG-mallistossa oli apuna myös 75 maisteriopiskelijaa ympäri maailman, joten kunniaa lopputuloksesta ei voida antaa yksinomaan Dixonille. Tässä projektissa hyödynnettiin suunnittelualalle vielä aika tuntematonta avoimen lähdekoodin käsitettä ja joukkovoimaa.

Tom Dixon on kansainvälisesti tunnettu tuotemerkki

Tom Dixon perusti oman yrityksen jo varhaisessa vaiheessa. Yritys nimeltä Tom Dixon perustettiin kuitenkin vasta vuonna 2002. Tämä yritys suunnittelee valaisimia ja huonekaluja, pitäen päämajaansa Lontoossa (Portobellossa). Tavoitteena on kehittää ja piristää brittiläistä huonekaluteollisuutta, brittiläisen kulttuuriperinnön inspiroimana. Yritys lanseeraa uuden kokoelman kahdesti per vuosi. Valaisimien ja huonekalujen ohella valikoimaan kuuluu myös kodintarvikkeita. Kaikki tuotteet on helppo tunnistaa, koska niissä on käytetty mielikuvitusta ja rohkeaa otetta. Materiaalien laatu ja toteutustapa on aina mitä erinomaisin. Tuotteita myydään peräti 65 maassa aina Japania myöten, ja ne on noteerattu lukuisissa kilpailuissa. Tom Dixonin palkittu muotoilu ei jätä ketään kylmäksi!

Tom Dixon -tuotemerkin valaisimet ovat luku sinänsä. Jos etsit jotain uutta ja omaleimaista, on Tom Dixon kuin sinua varten tehty. Mielenkiintoiset, ajatuksia herättävät ja toisinaan suorastaan dramaattiset valaisimet sopivat niin yksityisasuntoihin kuin esimerkiksi liiketiloihin. Etsitpä kattokruunua, riippuvalaisimia, pinta-asennettavia valaisimia tai pöytä- tai lattiavalaisimia, löydät etsimäsi Tom Dixonin mallistosta.

Melt-riippuvalaisin on tehty tyhjiömetallisointi-tekniikalla. Melt-valaisin näyttää metallimöykyltä, eli ei lainkaan tavalliselta kattovalaisimelta, mutta kun siihen sytyttää valot, siitä ei meinaa saada silmiään irti. Tämä kaunotar maksaa noin 1000 euroa. Tom Dixonin Beat-tuoteperhe taas on minimalistinen, mutta se ei tarkoita, että tuotteet koottaisiin hätäisesti kasaan. Vaikka valaisin vaikuttaa yksinkertaiselta kaikessa veistoksellisuudessaan, sen valmistaminen voi viedä pohjoisintialaiselta artesaanilta jopa neljä päivää. Varjostimen sisäpinnassa on uniikki taontakuvio. Tällainen pieteetillä ja hartaudella valmistettu valaisin maksaa noin 500–1000 euroa, koosta riippuen. Tom Dixon Beat -valaisimet ovat saaneet inspiraationsa intialaisista vesiastioista ja messinkipadoista. Beat-riippuvalaisimen voi valita tanakkana, lihavana, pitkänä tai leveänä, ja messinkisen pinnan sijaan saa halutessaan mustan tai valkoisen värisen varjostimen. Jos Beat-kokoelma puhuttelee, on markkinoilla myös saman sarjan jalallisia valaisimia, pöytävalaisimia ja pintakiinnitettäviä valaisimia. 

Salaojien kunnon tarkastaminen säännöllisesti pitää rakenteet paremmassa kunnossa

Katto

Salaoja- ja sadevesijärjestelmällä pidetään mikä tahansa omakotitalo, rivitalo, kesämökki tai toimistorakennus kuivana. Sadevesijärjestelmä, eli kattokaivot (tasakatolla) tai vesikourut ja syöksyputket ohjaavat kaikki katolta alas valuvat vedet tarpeeksi kauas rakennuksen kivijalasta. Jos olet kerännyt sadevesiä talteen, olet huomannut, miten paljon vettä voi yhden sateen aikana sadevesitynnyriin kertyä. Jos sadevesijärjestelmää ei olisi, tuhannet ja taas tuhannet litrat sade- ja sulamisvettä päätyisivät maaperään ihan rakennuksen perustusten viereen. Salaojajärjestelmä ohjaa maahan pelkän sateen takia imeytyvän kosteuden poispäin rakennuksesta, mutta puutuvan katon sadevesijärjestelmän takia voivat salaojitus ja sokkeli vesieristys pettää. Jos kosteus pääsee nousemaan rakennuksen perustuksiin, voi kellariin tulla vesivuotoa ja koko rakennukseen erilaisia kosteushaittoja, mukaan lukien hometta. Salaojien kuntokartoitus ja remontointi on siis yksi parhaimmista päätöksistä rakennuksen arvon, terveyden ja asumiskelpoisuuden säilyttämiseksi.

Salaojajärjestelmän kunnossapito

Putket

Jos rakennuksen salaojat on säännöllisesti kuntotarkastettu ja huollettu, eivät keväiset sulamisvedet tai kesän sadekuurot saa aikaan ikäviä yllätyksiä kellariin tai rakennuksen sokkeliin. Salaojat tulisi kuntotarkastaa kahden vuoden välein. Tämä on helppoa, sillä nykyaikaisiin salaojajärjestelmiin kuuluu tarkastuskaivo. Tarkastuskaivo on yksitasoissa perustusratkaisuissa mahdollista asentaa myös jälkikäteen. Tarkastuskaivosta kannattaa kuntotarkastuksen yhteydessä poistaa kaikki hienoaines, mitä sinne veden mukana kulkeutuu. Tarkastuskaivoon kurkkaaminen paljastaa, jos järjestelmä on tukossa. Mikäli putket ovat veden pinnan alla, on salaojajärjestelmän toiminnassa jotain häikkää, ja se vaatii toimenpiteitä. Jos tarkastuskaivo osoittautuu aivan tyhjäksi, viittaa sekin mahdollisiin toimintahäiriöihin. Kannattaa ottaa yhteyttä kotipaikkakunnalla toimiviin salaojaurakoitsijoihin, sillä vain toimivasta salaojajärjestelmästä on apua kiinteistön rakenteiden varjelemisessa kosteusvaurioilta. Salaojaurakoitsija voi suorittaa salaojien videokuvauksen selvittääkseen, missä vika on. Salaojaputket voivat olla tukossa tai rikki, salaojaputki voi olla irronnut salaojakaivosta, salaojaputken kaato saattaa olla väärin päin, tai salaojaputket on voitu muutoin asentaa virheellisesti. Useimmiten on kuitenkin syynä salaojaputkien huoltamatta jättäminen.

Yleisimpiä sadeojajärjestelmään liittyviä ongelmia

Yleisimpiä omakotitalon, taloyhtiön tai esimerkiksi rantamökin sadeojajärjestelmään liittyviä ongelmia ovat ne, että katolta tulevat sadevedet on ohjattu tarkastuskaivoihin (mikä muuttaa salaojajärjestelmän varsinaiseksi perustusten kastelujärjestelmäksi!), perustusten routasuojaus uupuu, tai perustusten vedeneristys ei toimi. Voi myös olla, että rakennuksen perustusten alus- ja vierustäyttöihin käytetty maa-aines osoittautuu liian hienojakoiseksi, tai että rossipohjan tuuletus ei toimi. Jos rossipohjaa ei säännöllisesti tarkasteta, voi sen maapohja kastua.

Sadeojajärjestelmä

Jos kellariin tulee vettä, sokkelin maalipinta hilseilee, tai tarkastuskaivot ovat liian täynnä, ota yhteyttä alan asiantuntijaan. Hän arvioi, missä vika piilee, miten se korjataan, ja mitä se maksaa. Moni vain maalaa sokkelin uudelleen, jos sen pinnalla on kalkkihärmää tai hilseilevää maalia. Tällöin varsinainen ongelma jää selvittämättä, ja kosteus saattaa edelleen uhata talon rakenteiden kuntoa. Salaojaremontti omakotitalossa voi maksaa jopa kolmekymmentä tonnia. Hintaa salaojien ja perustusten korjaamiselle ei kuitenkaan voi etukäteen sanoa, siksi tarvitaan aina kuntoarviointi.

Parhaat tavat tukea salaojajärjestelmän kuntoa ja välttää rakenteiden kosteusvauriot ovat pitää huolta katon sadevesijärjestelmästä ja olla asentamatta terasseja ja perennapenkkejä kiinni perustuksiin. Talon perustuksia voi kiertää vaikka kivetys, mutta eivät kukkaistutukset. Kasveista ja esimerkiksi terassirakennelmista voi olla se haitta, että ne ohjaavat kosteutta perustuksiin. Sokkelikorkeuden on suositusten mukaan oltava ainakin 30 cm maan pinnasta. Sadevesijärjestelmää ylläpidetään tarkastamalla ja puhdistamalla se roskista. Vesikourut ovat päältä auki, joten niihin kertyy koko ajan puiden lehtiä, neulasia ja muuta törkyä. Roskat kannattaa puhdistaa tai puhdistuttaa vähintään joka syksy, mutta mieluiten myös keväisin, sillä roskat voivat tukkia rännin. Tukossa olevan rännin kanssa päädytään samaan tilanteeseen kuin rännittömässä talossa, sillä kaikki vesi valuu rännien yli imeytyen maaperään liian liki perustuksia. On myös otettava huomioon, että roskien tekemien tukosten takia ränneissä on alituisesti seisovaa vettä. Seisova vesi saa vesikourut ruostumaan, ja talven tullen vesikouru jäätyy umpeen. Tästä kertovat räystäistä roikkuvat vaaralliset ja terävät jääpuikot. Ehjät ja toimivat vesikourut ohjaavat kaikki kattoa pitkin alas tulevat runsaat sade- ja sulamisvedet alastuloputkiin, ja niistä edelleen (esimerkiksi loiskekourujen kautta) ainakin kolmen metrin päähän rakennuksesta. Sadevesijärjestelmän kuntotarkastus ja rännihuolto on siis erittäin oleellinen tapa pitää huolta rakennuksen ulkopuolisen kosteudenpoiston toimivuudesta ja välttää rakennuksen kosteusvauriot.

Mitä riskejä huono vuokrasopimus voi aiheuttaa vuokranantajalle?

Ihannetilanteessa sijoitusasuntoon löytyy parissa päivässä uusi vuokralainen, joka maksaa vuokransa tunnollisesti, ei aiheuta häiriöitä, pitää huolen velvollisuuksistaan ja viihtyy asunnossa pitkään. Jokainen asuntosijoittaja tahtoisi tällaisen tasaisen ja rauhallisen vuokralaisen, jonka kanssa kaikki sujuisi hyvässä yhteisymmärryksessä. Ihmisten elämäntilanteet kuitenkin muuttuvat koko ajan, ja paraskin vuokralainen saattaa jonain päivänä muuttaa pois. Silloin on aika etsiä uutta vuokralaista. Uuden vuokralaisen etsintä tulee eteen joskus hieman ikävämmissäkin merkeissä, jos vuokrasuhde on päättynyt maksamattomien vuokrien tai asunnolle tehdyn ilkivallan takia. Joka tapauksessa, uuden vuokralaisen etsimiseen kannattaa panostaa. Vuokralaisen voi asunnolleen hankkia myös erilaisten välitystoimistojen kautta. Tämä on erityisen kätevää silloin, jos asut itse jossain kauempana, ja asuntonäyttöjen järjestäminen aiheuttaisi kohtuuttomia ongelmia ajankäytön suhteen. Vuokranvälitystoimistojen käyttäminen on suhteellisen kallista, mutta menoerä on verovähennyskelpoinen. Vuokranvälitystoimisto huolehtii näytöistä, hakemusten läpikäymisestä, hakijoiden luottotietojen tarkastamisesta ja monista muista käytännön asioista puolestasi. Jos päätät etsiä vuokralaisen itse, varaa aikaa niin vuokrailmoituksen tekemiseen, asuntonäyttöjen järjestämiseen, puhelintiedusteluihin vastaamiseen kuin vuokralaisen taustojenkin selvittämiseen. Luottotiedot kannattaa ainakin varmistaa. Ehkä haluat jutella tämän edellisen vuokranantajan kanssa, tai saada tältä kirjallisen suosituksen. Kun sopiva tyyppi löytyy, ei vuokrasopimustakaan kannata laatia hätiköiden.

Hyvä vuokrasopimus palvelee molempia osapuolia

Vuokrasopimus

Huonoin vuokrasopimus on suullinen. Jos tärkeistä asioista sopiminen on jätetty muistin varaan, on suuri riski, että riitoja syntyy. Kun on mustaa valkoisella, on helppo tarkistaa, mikä olikaan muuttopäivä, tai saiko asunnossa tupakoida tai pitää koiria. Vaikka uusi vuokralainen olisi sinulle tuttu, muista laatia kirjallinen vuokrasopimus, minkä molemmat vahvistavat allekirjoituksillaan. Kirjallinen vuokrasopimus on asianmukainen tapa pitää yllä hyvää vuokrasuhdetta ja varmistaa se, että vuokralainen on tietoinen vastuista ja velvollisuuksistaan. Jos vuokralainen kokee tulleensa epäreilusti kohdelluksi, hän voi vedota kirjalliseen vuokrasopimukseen joko vuokranantajan kanssa tai oikeusistuimen edessä asiaa selvitellessään. Jos vuokranantaja huomaa, ettei vuokralainen hoidakaan tälle kuuluvia velvoitteita, auttaa kirjallinen vuokrasopimus mahdollisten vahingonkorvausten hakemisessa.

Vuokrasopimus laaditaan yhdessä, ja siihen kirjataan niin vuokran suuruus kuin vuokranmaksun eräpäiväkin. Vuokrankorotuksista sovitaan jo tässä vaiheessa. Vuokraa ei voi korottaa yksipuolisesti, vaan sopimuksessa pitää olla merkittynä täsmällinen vuokrankorotusehto ja -ajankohta. ”Yleinen vuokratason nousu” ei ole pätevä ehto vuokran korottamiselle, vaan asia pitää ilmaista selkeämmin, esimerkiksi vetoamalla asunnon hoitovastikkeen nousuun. Vuokrasopimukseen merkitään myös, tuleeko vuokralaisen ottaa kotivakuutus, ja kuka maksaa vesi- ja sähkömaksut. 

Vuokrasopimukseen pitää merkitä sekin, onko sopimus määräaikainen vaiko toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaista sopimusta ei voi kumpikaan osapuoli irtisanoa kuin poikkeustilanteissa, ja silloinkin joutuu yleensä maksamaan korvausta. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on vuokralaiselle yksi kuukausi, ja vuokranantajalle kolme. Jos sopimus on jatkunut yli vuoden, on vuokranantajan irtisanomisaika kuusi kuukautta. Määräaikainen vuokrasopimus, mikä jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, ei ole Hyvän Vuokratavan mukainen. Tällaiseen yhdistelmäsopimukseen liittyy tulkintaeroja irtisanomisajan suhteen, ja mahdollisessa ristiriitatilanteessa sopimusta yleensä tulkitaan vuokranantajan vahingoksi. Vuokranantajan kannalta edullisempi on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, mihin merkitään, että sopimuksen voi irtisanoa aikaisintaan vaikkapa vuoden päästä.

Asuinhuoneenvuokralain mukainen muuttopäivä on kuun viimeisen päivän jälkeinen arkipäivä, ja silloin asunnosta tulee luovuttaa puolet – toinen puoli luovutetaan seuraavana päivänä. Jos kuun ensimmäinen päivä on lauantai, saattaa vanha vuokralainen luovuttaa avaimet siis vasta tiistaina 4. päivä. Mikäli uuden vuokralaisen sopimus on alkanut kuun ensimmäinen päivä, voi vuokranantaja joutua maksamaan tälle korvauksia muuton viivästymisestä. Vuokrasopimukseen voidaan kuitenkin kirjata, että asunto tulee luovuttaa samana päivänä, kun vuokrasuhde päättyy. Avaimien hukkaamisesta voidaan määrätä oma sopimussakkonsa. Vuokralaiselta voidaan periä korvauksia asuntoon tulleista vaurioista, jos ne ovat normaalia kulumaa vakavampia, ja jos voidaan todistaa, että ne ovat syntyneet vuokrasuhteen aikana. Vuokra-asunnon alkutarkastus ja valokuvaus on siis tärkeää. Sekä alku- että lopputarkastus kannattaa tehdä yhdessä vuokralaisen kanssa.

Koska vuokrasopimusta laadittaessa pitää käydä läpi lukuisia asioita, kannattaa hankkia hyvä vuokrasopimuspohja. Tarpeeksi kattavan vuokrasopimuspohjan laatimiseen menisi vuokranantajalta hurjasti aikaa, ja siltikin voisi jotain oleellista vahingossa unohtua. Onneksi on olemassa valmiita vuokrasopimuspohjia, joiden avulla vuokrasopimuksesta tulee varmasti kaikenkattava. Täältä löytyy hyvä vuokrasopimuspohja, jonka voit ladata ilmaiseksi. 

Mitä yrityksen uutta toimitilaa rakentaessa kannattaa miettiä?

Monesti rakentaminen on merkki laajentamisesta. Tietysti jos sopivaa toimitilaa ei valmiina löydy, voi yritys aloittaa rakentamalla omat tilansa. Uuden toimitilan rakentamiseen vaikuttaa tietysti yrityksen tarpeet ja toiminta. Uudelle rakennukselle on katsottu tontti ja paikka, haettu rakennusoikeus ja rakentaja. Rakennusta miettiessä kannattaa suunnitella se mahdollisimman monipuolisesti omaan käyttöön sopivaksi ja turvalliseksi. Ammattilaisilta löytyy kyllä osaaminen ja valmius tilojen suunnitteluun, mutta ihan ummikkona ei itse kannata suunnitelmia vastaanottaa. Valmistaudu myös itse muutamin huomionarvoisin seikoin.

Millä toimialalla toimit?

Toimialasta riippuen tarvitset eri kokoisen rakennuksen. Käytä neliöt hyödyksi, sillä hukkatila ei tuota mitään. Yrityksen koko vaikuttaa myös tilojen tarpeeseen. Jos yrityksellä on henkilökuntaa

Miehet valitsevat lattiapintaa

Betoni on usein käytetty lattiamateriaali

tai sellaiseen on tarkoitus laajentaa, pitää muistaa myös henkilökunnan tilat. Taukotilat, wc:t ja pukuhuoneet mahdollisin pesuhuoneineen on syytä suunnitella toimiviksi. Jos rakennus on iso, mieti esim. vessojen sijainti järkevästi. Tarvitseeko toimitiloihin juuri erilaisia osastoja? Jos yritys tarvitsee varastoa, myymälää, valmistustilaa ja toimistoja, sijoita ne toisistaan hieman erilleen, toimivin ja selkein aluein. Yksi asia, mikä helposti suunnittelijaltakin voi unohtua, on siivous. Huomioi materiaalien ja toimitilojen siivouksen ja huollontarve suunnittelemalla myös riittävän iso siivouskeskus. Pelkkä komero ei ole enää nykyaikaisen siivouksen merkki. Huomioi, että siivooja tarvitsee välineilleen toimivan säilytyspaikan ja esim. siivousvaunu vie tilaa. Lisäksi tarvitaan ainakin vesipiste ja viemäri. Älä turhaan tee tiloista huolehtimisesta hankalaa. Hyvin pidetyt tilat säilyvät.

 

Tilojen toimivuuteen vaikuttavat myös materiaalit. Mieti kulutusta ja ihmisvirtaa. Kuinka kestävää materiaalia tarvitset esim. lattioihin, riippuu siitä kuljetaanko siellä jalan, tavaroita vaunuilla kuljettaen, säilytetäänkö siellä painavaa, mitä huonekaluja siellä on ja kuinka suuressa käytössä tila on. Seinämateriaalikin vaikuttaa esim. äänenvoimakkuuteen, kuten kaikuun ja kiertoon. Tällaiset ongelmat ovat inhottavia havaittavia vasta jälkeenpäin ja vaikuttavat työskentelyn mielekkyyteen ja työturvallisuuteen. Tietysti pintojen ulkonäkö on myös suuri asia. Onneksi materiaaleja on saatavilla niin monin eri näköisenä ja ominaisuuksin varustettuina, että varmasti kaikille löytyy mieleisensä. Älä mieti asioita myös liiaksi, sillä silloin voit jäädä jahkailemaan. Kysy apua ammattilaisilta, niin säästät aikaa ja rahaa. Säästät myös valaistuksessa, kun muistat sijoittaa ikkunoita riittävästi ja pääset hyödyntämään luonnonvaloa. Lämmitykseen vaikuttaa juuri ovien ja ikkunoiden lukumäärä, eristykset ja tietysti lämmitysjärjestelmä. Uudisrakennukseen järkevin lämmitysjärjestelmä on viime vuosina ollut vesikiertoisesti toimiva lattialämmitys, jota myös me suosittelemme. Sijoita myös tekniset keskukset niin, että kulku niille on tarvittaessa helppoa.

Turvallisuus ennen kaikkea

Turvallisuus

Muista turvallisuus

Tärkeää uutta rakennusta miettiessä on panostaa turvallisuuteen. Mieti putkitöitä suunnitellessa mahdollisia vesivahinkoja, miten ne havaitaan ja pystytään rajaamaan esim. sulkemalla vesijohtoja. Muista myös paloturvallisuus. Laki antaa perusteita erilaisten tilojen paloturvallisuuteen, mutta mikään ei estä pistämästä paremmaksi. Kun suunnittelet tilat toimiviksi, vara-uloskäynnit ja pelastautuminen ovat suhteellisen helppo huomioitava. Mahdollisen tulipalon riskeihin voi varautua jo rakentaessa. Mieti paloturvallisten materiaalien lisäksi esim. palo-ovia. Palo-ovet eivät juuri ulkonäöltään eroa tavallista sisä- tai ulko-ovista, mutta niillä paloa pystyy hidastamaan. Lisäajalla palo ja sen tuhoja saadaan rajattua tiettyihin tiloihin tai osastoihin, eikä koko rakennus ole heti palouhan alla. Paloturvallisuutta on syytä miettiä muutenkin esim. varastoinnissa, sammutusvälineissä ja henkilökunnan koulutuksessa.

Älä suinkaan unohda toimitilan ulkopuolta. Rakentaessa myös ulkotilat kannattaa heti suunnitella järkeväksi. Rakennuksen kannalta mm. sadevesijärjestelmä ja katon muoto ja rakenne ovat merkittävä osa kestävyyttä. Tasakattoisissa rakennuksissa on omat ongelmansa esim. talvisin, lumen painon vuoksi. Jyrkemmissä katoissa taas on huomioitava katolta tippuva lumi ja vesi. Parkkipaikkojen etäisyys ja tilat riippuvat myös henkilökunnan ja asiakasvirtojen odotetusta määrästä. Eikä ulkotilat ole pelkkää autotilaa. Kunnon kivetys, kasvit ja kyltit lisäävät näkyvyyttä ja parhaimmillaan hyvännäköinen rakennus ja piha ovat vierailun arvoisia jo itsessään.

Kylpyhuonetarvikkeet uuteen asuntoon

Muutto tarkoittaa useimmiten perusteellista visiittiä sisustuskauppaan. Uusi koti kaipaa uutta ilmettä, ja mikäpä olisi sen mukavampaa kuin laittaa huoneisto mahdollisimman kodikkaaksi.

Kylpyhuone on useimmiten se osa asuntoa, joka vaatii kaikkein eniten sisustajan silmää uudessa asunnossa. Tämä pätee varsinkin silloin, jos kyseessä on vuokra-asunto, eikä remontteja juuri saa tehdä ennen asuntoon muuttoa. Tämä vaatii sisustajalta joustavuutta: voi esimerkiksi olla, että kylppärin kaakelit ovat mintunvihreät, jolloin asukkaan on vain sopeuduttava olosuhteisiin ja hankittava uuden kylpyhuoneen värimaailmaan sopivat tarvikkeet.

Kylpyhuone

Kylpyhuoneessa on muutamia tarvikkeita, jotka on hyvä uusia joka kerta, kun vaihtaa asuntoa. Suihkuverhon ohella ensimmäisenä tulevat mieleen wc-harja ja roskikset, joita jokainen kylpyhuone tarvitsee. Sama pätee kylpyhuoneen mattoon: siinä missä punainen karvamatto loi edellisessä asunnossa lämmintä tunnelmaa, nykyisessä asunnossa se lähinnä kirkuu ristiriitaa vihreään yhdistettynä.

Toimivat säilytysratkaisut helpottava arkea

Uuden kylpyhuoneen perustarvikkeisiin kuuluvat ehdottomasti erilaiset säilytyskorit etenkin naisvaltaisessa taloudessa. Kylpyhuoneessa ei voi olla koskaan riittävästi säilytystilaa meikeille ja muille kauneudenhoitotuotteille. Peilikaappi on useimmiten aivan liian pieni koko perheen tarpeisiin varsinkin silloin, jos myös mies laittaa hiuksiaan silloin tällöin.

Vuokra-asunnoissa näppärä ratkaisu on hankkia joko korkea säilytysteline tai ripustaa seinille imukuppikiinnikkein varustettuja koreja riittävä määrä. Niihin saa näppärästi varastoitua hiuskiinnikkeet, meikit, parfyymit samoin kuin miesten partavaahdot ja -koneet.

Korien tyylistä ei kannata tinkiä, sillä markkinoilta löytyy takuulla omaan makuun istuva säilytysratkaisu. Erilaiset pullot ja putelit pysyvät helposti järjestyksessä eivätkä kerää pölyä pesukoneen päällä. Myös suihkuosaston korit kannattaa uusia, mikäli asunnossa ei ole kiinteitä koreja.

Yksi kylpyhuoneen ehdoton hankita naisihmisen näkökulmasta on koruteline. Kylpyhuoneisiin on saatavilla seinään kiinnitettäviä isoja telineitä, joihin saa ripustettua niin kaula- kuin rannekorut. Telineen paras puoli on se, että aamuisin säästyy ylimääräisiltä otsarypyiltä, kun kaulanauhojen kanssa ei tarvitse taistella – riittää, kun nappaa telineestä päivän tyyliin sopivan ketjun.

Ota huomioon kylpyhuoneen tarvikkeita valitessasi myös muut käytännön asiat: jos esimerkiksi kaipaat kätevää säilytyspaikkaa vessapapereille, hanki rullateline, josta uusi rulla on helppo vaihtaa vanhan tilalle.

Panosta saunaan

Jos asunnossa on sauna, se kannattaa sisustaa huolella. Tunnelmallinen sauna on keittiön jälkeen ehdottomasti jokaisen kodin paras paikka, ja siksi sinne pitää hankkia vähintään perustarpeet kiuluineen ja kynttilöineen.

Sauna

Peflettejä on hyvä olla varastossa useita, jotta voi saunoa myös siivouspäivänä. Pefletit ovat saunassa ehdoton varuste, mikäli haluaa, että sauna säilyy raikkaan tuoksuisena pitkään. Pefletit on helppo heittää pesukoneeseen lakanapyykin mukaan ja palauttaa puhtaan raikkaina lauteille seuraavaa saunapäivää varten.

Tunnelmaa saunaan luo kynttilä tai sähköinen lyhty, joka kestää vettä. Ikkunan reunalle voi varata rivistön hajusteita, jotka tuovat löylyihin koivun tai tervan tuoksua. Hunajakuorintavoide tekee saunassa ihosta ihanan pehmeän.

Hanki uudet tekstiilit

Jos resursseja riittää, kannattaa uuteen kylpyhuoneeseen hankkia sisustukseen sopivat käsi- ja kylpypyyhkeet. Erilaiset värimaailmaan sopivat tekstiilit ja muut sisutustarvikkeet tuovat kylpyhuoneeseen kodikkuutta, jota kovat kaakelit usein syövät.

Pyyhkeiden valinnassa kannattaa panostaa ensisijaisesti laatuun. Huonolaatuinen froteepyyhe on ensimmäisen pesun jälkeen karkea ja ikävän tuntuinen iholla: tuskin kukaan haluaa, että iho kuoriutuu kuivaamisen jäljiltä laaduttoman kankaan vuoksi.

Kylpypyyhkeet

Yksi uuteen asuntoon muuttamisen parhaita puolia on se, että saa hankkia pieniä, mutta sitäkin mukavampia tarvikkeita. Pientä ylellisyyttä arkeen tuovat esimerkiksi pehmeät kylpytakit, joihin kelpaa pukeutua uuden kodin ensimmäisten löylyjen jälkeen. Jalkaan sujautettavat tohvelit kruunaavat kokonaisuuden, ja löylyjen jälkeen kelpaa jäähdytellä terassilla omalla takapihalla.